زمان اجرای طرح تخفیفی استقبال از بهار ۱۴۰۳
🔸 زمان اجرای طرح از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ تا پایان وقت اداری روز ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ به مدت ۱۰روزکاری خواهد بود.
🔸خودروهای تحت پوشش

RESPECT • HAVAL H2 • DIGNITY PRIME • B30 • کارا وانت•

FIDELITY PRIME • HAVAL H9 • DIGNITY PRESTIGE • B50 • مزدا وانت•

CAPRA •

LANDMARK FIDELITY NEW PRIME • MAZDA II • MAZDA III NEW • INROADS •

نکته ۱ : خودروهای مزدا ۳ قدیم و مزدا ۳۲۳ به همراه جز طرح نمی باشند.


🚩 شرکت آوین تابش آوا 

📱 شماره تماس :  ۰۲۸۳۳۲۹۷۲۹۲

✔ واتساپ : ۰۹۳۶۳۷۸۷۵۳۳

⛳ آدرس :  قزوین ، بلوارابوترابی نبش ورودی شهر صنعتی البرز 

اینستاگرام : www.instagram.com/a_t_a.co