آیا پارک خودرو زیر آفتاب باعث نابودی کروناویروس می‌شود؟

هرکسی در یک روز آفتابی وارد یک خودروی پارک شده زیر نور خورشید شود می‌تواند درک کند که چه حرارت بالایی درون خودرو ایجاد شده است. این موضع حتی در مواردی بسیار خطرناک است زیر باقی گذاشتن کودکان درون خودروی پارک شده درون آفتاب یا حتی حیوانات خانگی می‌تواند عواقبی تلخ به بار آورد. بنابراین ادامه مطلب