آیا واقعا قیمت خودرو نیازمند اصلاح است ؟

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تورم ۳۵ درصدی و افزایش مستمر نرخ کالاها را عاملی برای اصلاح قیمت خودرو دانست. آزمان خالقی در پاسخ به این پرسش که آیا اصلاح قیمت خودرو لزوما به معنی افزایش قیمت خودرو است، اظهار داشت: در وضعیت فعلی اصلاح قیمت به طور تقریبی به معنای ادامه مطلب