نگاهی به ۲۸ اشتباهی که به خودرو شما آسیب می‌زند

یک فرد به طور متوسط سالانه ۲۰ هزار کیلومتر طی می کند. در طول این این ۲۰ هزار کیلومتر اگر بعضی از مسائل خیلی ساده یا کوچک را نادیده بگیرید، یا در راه می مانید یا راهی تعمیرگاه می شوید. عادت های خوب زندگی در مورد نگهداری خودرو هم صدق می کنند. هر چند رفتن ادامه مطلب