آیا خودروسازی کشور در چنگال پوپولیسم اسیر شده است؟

شاید بسیاری از خوانندگان این سطور به یاد نداشته باشند، اما خودروسازی کشور در روزگاری نه چندان دور وضعیت نسبتا بهتری داشت. با نگاهی به تنوع محصولات تولیدی و مونتاژی کشور در سال ۸۴، می‌توان به‌وضوح وضعیت به‌نسبت مناسب این صنعت را مشاهده کرد. مونتاژ خودروهای روز جهان همچون پژو ۲۰۶ در خودروسازی‌های ایران در ادامه مطلب