AVIN   TABESH   AVA

تصویر یا فیلم خود را به لبه صفحه بکشید تا به عنوان پس زمینه صفحه تنظیم شود.

یک پس زمینه صفحه تنظیم کنید

برای تغییر اندازه، وسط بردن مجدد یا برش، روی تصویر/ویدیو دوبار کلیک کنید. توجه: رسانه تنظیم شده به عنوان پس‌زمینه صفحه قابل برش نیست.

حالت ویرایش رسانه

هنگامی که صفحه پس زمینه را تنظیم کردید، برای افزایش کنتراست متن یا اضافه کردن یک ظاهر طراحی بصری، یک پوشش گرادیان جامد، خطی یا شعاعی اضافه کنید.

پوشش پس زمینه

طرح های خود را به صفحه اضافه کنید ، عناصر مهم را در داخل منطقه امن نگه دارید تا اطمینان حاصل کنید که در اکثر دستگاه ها قابل مشاهده هستند.

منطقه‌ی امن

لایه سیستم در بالا متصل است. برای اطمینان از اینکه آیکون های لایه سیستم عناصر مهم را مسدود نمی کنند ، داستان خود را بازبینی کنید.

لایه سیستم داستانی

اشکال ما در حال حاضر کاملاً ابتدایی هستند، اما به عنوان ماسک عمل می کنند. یک تصویر یا ویدیو را به داخل ماسک بکشید.

شکل ها و ماسک ها

داستان ها را در پست وبلاگ خود قرار دهید. فهرست بلوک را باز کنید و بلوک داستان وب را انتخاب کنید. پیوند داستان را برای قرار دادن داستان خود وارد کنید. همین!

جاسازی داستان های دیداری

درباره بهترین روش ها برای ایجاد داستان های وب موفق بخوانید