قیمت جدید انوع لاستیک وارداتی مخصوص خودروهای ایرانی در بازار تهران روز چهارشنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۰ اعلام گردید. بازار و قیمت لاستیک خودرو در ثبات نسبی به سر می برد و از نوسانات قیمتی دور شده است.

برند سایز قیمت برای یک حلقه (تومان)
کومهو ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۵.۶۵.۱۵ ۱,۴۰۰,۰۰۰
۱۹۵.۶۵.۱۵ ۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۵ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۴ ۱،۳۰۰،۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴ ۱،۳۵۰،۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴ ۱،۲۰۰،۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵ ۱،۲۰۰،۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳ ۸۲۰,۰۰۰
رودستون ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۱،۳۵۰،۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴ ۱،۰۵۰،۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵ ۱،۱۰۰،۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۵ ۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۴ ۱،۲۰۰،۰۰۰
۱۷۵.۷۰.۱۳ ۹۵۰،۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵ ۱،۳۵۰،۰۰۰
۲۰۵.۶۵.۱۵ ۱,۳۵۰,۰۰۰
۱۹۵.۶۵.۱۵ ۱،۲۰۰،۰۰۰
نکسن ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۱،۱۵۰،۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴ ۱،۰۵۰،۰۰۰
۱۹۵.۶۵.۱۵ ۱،۲۰۰،۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵ ۱،۱۰۰،۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳ ۸۰۰،۰۰۰
۲۰۵.۶۵.۱۵ ۱،۲۵۰،۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۵ ۱،۲۵۰،۰۰۰
مارشال ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۱،۴۰۰،۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳ ۹۰۰،۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵ ۱،۲۰۰،۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴ ۱،۱۵۰،۰۰۰
۱۹۵.۵۵.۱۵ ۱،۱۵۰،۰۰۰
هانکوک ۲۰۵.۵۰.۱۵ ۱،۹۰۰،۰۰۰
۲۰۵.۶۵.۱۵ ۱،۷۵۰،۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴ ۱،۶۰۰،۰۰۰
۱۹۵،۶۰.۱۵ ۱،۵۰۰،۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴ ۱،۳۵۰،۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵ ۱،۴۰۰،۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳ ۱،۰۰۰،۰۰۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *